Zorg voor uw situatie
  • Ergotherapie Weidenaar uit Buitenpost zorgt voor uw situatie
  • Als tuinieren niet meer zo goed lukt als vroeger
  • Als schrijven niet meer zo goed lukt als vroeger
  • Als een jampot openen niet meer lukt als vroeger

Klachtenregeling Ergotherapie Weidenaar

Ergotherapie Weidenaar streeft ernaar om u zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden, maar het kan gebeuren dat u ontevreden bent over bepaalde zaken of een klacht heeft.

Maak uw klacht in eerste instantie kenbaar bij de behandelend ergotherapeut, dan kunt u proberen om er samen uit te komen.

Met uw klacht kunt u ook terecht bij het Klachtenloket Paramedici (KLP). Het Klachtenloket Paramedici informeert u over mogelijkheden om een klacht op te lossen en geeft antwoord op vragen. Eventueel kunt u via het Klachtenloket Paramedici een klacht indienen. Een klachtenfunctionaris begeleidt en ondersteunt u kosteloos bij het klachtenproces(www.klachtenloketparamedici.nl).

Ergotherapie zonder een verwijsbrief is mogelijk

Een afspraak maken met ergotherapeut Edith Weidenaar kan altijd. Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig.

Een afspraak maken