Zorg voor uw situatie

Ergotherapie Buitenpost biedt zorg op maat

Iedereen verricht dagelijkse handelingen zoals koken, werken, aankleden, sporten en spelen. Veel van deze handelingen gaan automatisch, zonder er bij na te denken. Maar als je een beperking krijgt door ziekte of ouderdom, wordt pas duidelijk hoe ingewikkeld dagelijkse handelingen kunnen zijn.

Samen met u gaat de ergotherapeut op zoek naar de mogelijkheden om de activiteiten die voor u belangrijk zijn weer zo optimaal en zo zelfstandig mogelijk uit te voeren. Ergotherapie Weidenaar biedt zorg op maat: advisering, training en/of begeleiding.

Enkele voorbeelden

  • Mensen leren dagelijkse handelingen weer zelf uit te voeren (eventueel met hulpmiddelen); bijvoorbeeld eten koken, tuinieren, schrijven, wassen en aankleden.
  • Adviseren als hulpmiddelen nodig zijn zoals aangepast bestek, sta-op-stoel, scootmobiel en woningaanpassingen.
  • Mensen met beginnende dementie trainen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven.
  • Mantelzorgers begeleiden zodat zij beter om kunnen gaan met de lichamelijke of psychische beperkingen van de persoon die zij verzorgen.
  • Zorgverleners ondersteunen bij het veilig en comfortabel bieden van de zorg, bijvoorbeeld door het geven van advies en trainingen om fysieke overbelasting te voorkomen.
  • Mensen begeleiden om hun energie beter over de dag te verdelen waardoor zij weer meer dagelijkse activiteiten op kunnen pakken.
  • Gemeenten adviseren bij Wmo-verstrekkingen.

Ergotherapie zonder een verwijsbrief is mogelijk

Een afspraak maken met ergotherapeut Edith Weidenaar kan altijd. Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig.

Een afspraak maken